Praktické informace

Místo konání

Doprava

Choceň leží na křižovatce železničních tratí, bližší info o jízdních řádech najdete na idos.cz

Ubytování

Vzhledem k tomu, že je festival dvoudenní plánujeme taktéž stanové městečko. O jeho umístění stále jednáme s příslušnými institucemi. V okamžiku kdy bude jasná jeho podoba a poloha naleznete veškeré informace na totmto místě.

Návštěvní řád

Bezpečnost

Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará Městská a státní policie.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu festivalu nesmí. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení. 
Do areálu festivalu je zakázáno nosit a používat magnetofony, filmové kamery, videokamery všech formátů (vyjma kamer na telefonních přístrojích). Fotoaparáty nesmí být využívány k fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících. V blízkosti pódií je zákaz používání blesku.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby

Kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení. 


První pomoc je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. 

Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. 

Kontakty

Informace
info@jachtafest.cz


Hlavní pořadatel
Milan Těšínský 

Produkce, PR a mediaservis
Martina Jablanovská


Catering
Tomáš Těšínský


Web, marketing, promo
Václav Machek